Els clubs de màrqueting de producte

La filosofia principal dels clubs de producte del Patronat de Turisme Costa Brava Girona (PTCBG) es basa en la cooperació i la col·laboració entre els seus membres públics i privats sota una marca comuna, amb l’objectiu, d’una banda, d’incrementar la qualitat i la competitivitat del producte i la destinació turística, i, de l’altra, de millorar-ne la comercialització.

Desplaçat dalt de tot